Nová verze Provozního řádu UKB

Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která zohlednila rozšíření kampusu o CESEB a CEITEC.

Pozornost prosím věnujte hlavně příloze č. 7 "Postup při náhle vzniklé poruše zdraví nebo závažném úrazu v UKB", kde je uveden postup pro zajištění zásahu Zdravotnické záchranné služby, která nyní působí vedle UKB u Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU a je tak dostupnější než tomu bylo dříve.

Dále bych chtěl upozornit na novou aplikaci "Hlášení přítomnosti v UKB mimo provozní dobu", kterou naleznete na adrese https://pritomnost.ukb.muni.cz/. Pomocí této aplikace se oznamuje přítomnost v UKB mimo běžnou pracovní dobu, místo dříve používaného telefonování na PCO.

Pro hlášení závad stále slouží již používaná hlášenka závad na adrese https://zavady.ukb.muni.cz/ a pro sběr požadavků na svoz odpadu slouží formulář na adrese https://odpady.ukb.muni.cz/.

https://is.muni.cz/auth/do/1482/23948052/19997936/Provozni_rad_UKB_01_2011.pdf

Ukončení 3. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 proběhla 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v UKB, která se týkala pavilonů A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody potvrdii její nezávadnost,  požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu jsou dodrženy. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk ve zmíněných pavilonech a byla ukončena dodávka balené pitné vody.

Ukončení 2. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

Předáním rozborů pitné a teplé vody byla ukončena 2. etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB. Z dodaných rozborů pitné a teplé vody jednoznačně vyplývá, že u pitné vody v pavilonech A8, A16 a A18 jsou dodrženy požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk a odstranění výdejníků pitné vody v uvedených pavilonech.

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 bude probíhat 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody budou známy v průběhu října 2014.

Ukončení 1. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

K 30.9. 2013 byla ukončena 1. etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB. Z dodaných rozborů pitné vody jednoznačně vyplývá, že u pitné vody v pavilonech A7, A9, A10, A11, A17 a A22 jsou dodrženy požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk a odstranění výdejníků pitné vody v koridorech UKB a v pavilonu A9.

Ve zkouškovém období od 2.1. 2014 do 16.2. 2014 bude probíhat 2.etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech A8, A16 a A18.

Sanace vnitřního rozvodu vody pavilonů Modré a Zelené etapy

Po zkušenostech ze sanace vnitřního rozvodu vody pavilonů A5 a A13 přistoupíme od července 2013 k první etapě sanace vnitřního rozvodu vody pavilonů Modré a Zelené etapy výstavby UKB. První etapa sanace se týká pavilonů A7, A9, A10, A11, A17, A22 a rozvodů vody v koridorech v prvním podzemním podlaží UKB. V rámci sanace budou nahrazeny stávající rozvody v pozinkovaných ocelových trubkách novými rozvody z nerezu.

První etapa sanace bude ukončena do zahájení zimního semestru v září 2013.

Druhá etapa proběhne ve zkouškovém období v lednu a únoru 2014 a bude se týkat pavilonů A8, A16 a A18

Poslední, třetí etapa, proběhne v červenci a srpnu v roce 2014 a zahrnuje realizaci pavilonů A12, A14, A15, A19, A20 a A21.