Až se zimní semestr zeptá...

Až se zimní semestr zeptá co jsme dělali v létě.

Pro Správu UKB po skončení letního semestru nastává období oprav a rekonstrukcí. Dovolenou si sice také bereme, ale musíme připravit kampus na další nápor studentů. Co jsme letos udělali:

1. Nenáročnější akcí letošního léta je výměna koberce v KUK. Tato akce vyžadovala v součinnosti s Odborem veřejných zakázek vysoutěžit dodavatele, který dokáže do začátku semestru odstranit deset let starý koberec a položit nový. Snad se nám to podařilo a do konce srpna bude vše hotovo.
2. Zajistili jsme umytí oken v celém kampu, aby byl radostnější pohled na okolní svět.
3. Opravili jsme odvodňovací žlab na vjezdu do suterénu u pavilonu A6, který byl již patnáctiletým provozem značně poškozen.
4. Vyměnili jsme světelné zdroje ve velké tělocvičně v pavilonu A34, což mimo jiné vyžadovalo zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců – z některých se stali kvalifikovaní horolezci.
5. Zajistili jsme instalaci redukčních ventilů na přívodu vody v pavilonech A5, A13, A33 a A34. Tímto jsme zajistili, že po dvou letech instalací redukčních ventilů máme ve všech pavilonech UKB redukován tlak vody. Snižujeme tak riziko prasknutí přívodních hadiček a rozsah případných škod, pokud k poškození rozvodů vody dojde.
6. V pavilonu A1 jsme vyměnili výměníky ÚT včetně výměny uzávěrů.
7. Instalovali jsme čidla pro měření tlaku a teplot spolu s měřící stanicí (včetně konfigurace SW) v A3 z důvodů zajištění vyšší bezpečnosti provozu čistých prostor.
8. Provedli jsme čištění a potřebné opravy střešních rozvaděčů v pavilonech modré etapy – zde jsme poněkud omezili uživatele v UKB, ale jednalo se nezbytný zásah.
9. Nakoupili jsme komponenty a nainstalovali jsme monitorovací zařízení pro hlubokomrazící boxy v pavilonech CESEBu a ILBITu.
10. Nainstalovali jsme pochůzkové LED osvětlení do koridorů a na lávku do FN, což by mělo vést k bezpečnějšímu provozu v nočních hodinách a v neposlední řadě k úspoře elektrické energie.
11. Vyměnili jsme kluzáky na židličkách ve Společném výukovém centru A11.

Co nás ještě čeká do zahájení semestru:

1. Voskování marmolea v koridorech.
2. Výměna světelných zdrojů v aule A22.

 

Virtuální prohlídky kampusu

Virtuální prohlídky

Pracovníci Oddělení facility managementu Správy UKB připravili virtuální prohlídky kampusu. Můžete si prohlédnout venkovní prostory kampusu, ukázku navigace do učebny A11/206 nebo pavilon A11 Společného výukového centra. Všechny virtuální prohlídky vytvořené OFM SUKB včetně odkazu na nám známé prohlídky MU naleznete zde.

Nová verze Provozního řádu UKB

Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která zohlednila rozšíření kampusu o CESEB a CEITEC.

Pozornost prosím věnujte hlavně příloze č. 7 "Postup při náhle vzniklé poruše zdraví nebo závažném úrazu v UKB", kde je uveden postup pro zajištění zásahu Zdravotnické záchranné služby, která nyní působí vedle UKB u Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU a je tak dostupnější než tomu bylo dříve.

Dále bych chtěl upozornit na novou aplikaci "Hlášení přítomnosti v UKB mimo provozní dobu", kterou naleznete na adrese https://pritomnost.ukb.muni.cz/. Pomocí této aplikace se oznamuje přítomnost v UKB mimo běžnou pracovní dobu, místo dříve používaného telefonování na PCO.

Pro hlášení závad stále slouží již používaná hlášenka závad na adrese https://zavady.ukb.muni.cz/ a pro sběr požadavků na svoz odpadu slouží formulář na adrese https://odpady.ukb.muni.cz/.

https://is.muni.cz/auth/do/1482/23948052/19997936/Provozni_rad_UKB_01_2011.pdf

Ukončení 3. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 proběhla 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v UKB, která se týkala pavilonů A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody potvrdii její nezávadnost,  požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu jsou dodrženy. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk ve zmíněných pavilonech a byla ukončena dodávka balené pitné vody.

Ukončení 2. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

Předáním rozborů pitné a teplé vody byla ukončena 2. etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB. Z dodaných rozborů pitné a teplé vody jednoznačně vyplývá, že u pitné vody v pavilonech A8, A16 a A18 jsou dodrženy požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk a odstranění výdejníků pitné vody v uvedených pavilonech.

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 bude probíhat 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody budou známy v průběhu října 2014.