Ukončení 1. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

K 30.9. 2013 byla ukončena 1. etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB. Z dodaných rozborů pitné vody jednoznačně vyplývá, že u pitné vody v pavilonech A7, A9, A10, A11, A17 a A22 jsou dodrženy požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk a odstranění výdejníků pitné vody v koridorech UKB a v pavilonu A9.

Ve zkouškovém období od 2.1. 2014 do 16.2. 2014 bude probíhat 2.etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech A8, A16 a A18.