Nová verze Provozního řádu UKB

Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která zohlednila rozšíření kampusu o CESEB a CEITEC.

Pozornost prosím věnujte hlavně příloze č. 7 "Postup při náhle vzniklé poruše zdraví nebo závažném úrazu v UKB", kde je uveden postup pro zajištění zásahu Zdravotnické záchranné služby, která nyní působí vedle UKB u Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU a je tak dostupnější než tomu bylo dříve.

Dále bych chtěl upozornit na novou aplikaci "Hlášení přítomnosti v UKB mimo provozní dobu", kterou naleznete na adrese https://pritomnost.ukb.muni.cz/. Pomocí této aplikace se oznamuje přítomnost v UKB mimo běžnou pracovní dobu, místo dříve používaného telefonování na PCO.

Pro hlášení závad stále slouží již používaná hlášenka závad na adrese https://zavady.ukb.muni.cz/ a pro sběr požadavků na svoz odpadu slouží formulář na adrese https://odpady.ukb.muni.cz/.

https://is.muni.cz/auth/do/1482/23948052/19997936/Provozni_rad_UKB_01_2011.pdf