Aktualizace Provozního řádu UKB

Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která mimo jiné zavedla pojem "uživatel s rozhodovací pravomocí".

Uživatel s rozhodovací pravomocí má právo rozhodovat o využití prostor v pavilonu dalšími uživateli popř. má právo pronajímat prostory za podmínek stanovených předpisy MU.
Uživatel s rozhodovací pravomocí má také povinnost zajistit dodržování BOZP a PO ve společných prostorách pavilonu.

Další změnou je vyčlenění Provozního řádu odpadového hospodářství do samostatného dokumentu, aby se nemusel měnit Provozní řád UKB s každým požadavkem na změnu nakládání s odpady v UKB.

 

Až se zimní semestr zeptá...

Až se zimní semestr zeptá co jsme dělali v létě.

Pro Správu UKB po skončení letního semestru nastává období oprav a rekonstrukcí. Dovolenou si sice také bereme, ale musíme připravit kampus na další nápor studentů. Co jsme letos udělali:

1. Nenáročnější akcí letošního léta je výměna koberce v KUK. Tato akce vyžadovala v součinnosti s Odborem veřejných zakázek vysoutěžit dodavatele, který dokáže do začátku semestru odstranit deset let starý koberec a položit nový. Snad se nám to podařilo a do konce srpna bude vše hotovo.
2. Zajistili jsme umytí oken v celém kampu, aby byl radostnější pohled na okolní svět.
3. Opravili jsme odvodňovací žlab na vjezdu do suterénu u pavilonu A6, který byl již patnáctiletým provozem značně poškozen.
4. Vyměnili jsme světelné zdroje ve velké tělocvičně v pavilonu A34, což mimo jiné vyžadovalo zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců – z některých se stali kvalifikovaní horolezci.
5. Zajistili jsme instalaci redukčních ventilů na přívodu vody v pavilonech A5, A13, A33 a A34. Tímto jsme zajistili, že po dvou letech instalací redukčních ventilů máme ve všech pavilonech UKB redukován tlak vody. Snižujeme tak riziko prasknutí přívodních hadiček a rozsah případných škod, pokud k poškození rozvodů vody dojde.
6. V pavilonu A1 jsme vyměnili výměníky ÚT včetně výměny uzávěrů.
7. Instalovali jsme čidla pro měření tlaku a teplot spolu s měřící stanicí (včetně konfigurace SW) v A3 z důvodů zajištění vyšší bezpečnosti provozu čistých prostor.
8. Provedli jsme čištění a potřebné opravy střešních rozvaděčů v pavilonech modré etapy – zde jsme poněkud omezili uživatele v UKB, ale jednalo se nezbytný zásah.
9. Nakoupili jsme komponenty a nainstalovali jsme monitorovací zařízení pro hlubokomrazící boxy v pavilonech CESEBu a ILBITu.
10. Nainstalovali jsme pochůzkové LED osvětlení do koridorů a na lávku do FN, což by mělo vést k bezpečnějšímu provozu v nočních hodinách a v neposlední řadě k úspoře elektrické energie.
11. Vyměnili jsme kluzáky na židličkách ve Společném výukovém centru A11.

Co nás ještě čeká do zahájení semestru:

1. Voskování marmolea v koridorech.
2. Výměna světelných zdrojů v aule A22.

 

Virtuální prohlídky kampusu

Virtuální prohlídky

Pracovníci Oddělení facility managementu Správy UKB připravili virtuální prohlídky kampusu. Můžete si prohlédnout venkovní prostory kampusu, ukázku navigace do učebny A11/206 nebo pavilon A11 Společného výukového centra. Všechny virtuální prohlídky vytvořené OFM SUKB včetně odkazu na nám známé prohlídky MU naleznete zde.

Ukončení 3. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 proběhla 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v UKB, která se týkala pavilonů A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody potvrdii její nezávadnost,  požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu jsou dodrženy. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk ve zmíněných pavilonech a byla ukončena dodávka balené pitné vody.

Ukončení 2. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

Předáním rozborů pitné a teplé vody byla ukončena 2. etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB. Z dodaných rozborů pitné a teplé vody jednoznačně vyplývá, že u pitné vody v pavilonech A8, A16 a A18 jsou dodrženy požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk a odstranění výdejníků pitné vody v uvedených pavilonech.

V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 bude probíhat 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody budou známy v průběhu října 2014.