Aktualizace Provozního řádu UKB

Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která mimo jiné zavedla pojem "uživatel s rozhodovací pravomocí".

Uživatel s rozhodovací pravomocí má právo rozhodovat o využití prostor v pavilonu dalšími uživateli popř. má právo pronajímat prostory za podmínek stanovených předpisy MU.
Uživatel s rozhodovací pravomocí má také povinnost zajistit dodržování BOZP a PO ve společných prostorách pavilonu.

Další změnou je vyčlenění Provozního řádu odpadového hospodářství do samostatného dokumentu, aby se nemusel měnit Provozní řád UKB s každým požadavkem na změnu nakládání s odpady v UKB.