Aktuality

 • 4. 4. 2019

  Grilovací sezóna v UKB startuje

  Jak jste si jistě všimli, na podzim se v areálu UKB objevili čtyři nové grily a u nich venkovní posezení.

  Další posezení u grilů mezi A14 a A13 bude zprovozněno po Velikonocích.

  Popis jak si grily zarezervovat a jaká jsou pravidla pro provoz naleznete na webu SUKB v sekci Dokumenty pod názvem “Provozní řád grilovacího místa”.

  Správa UKB Vám přeje příjemně strávené chvíle u krbů v UKB.

 • 25. 4. 2018

  Aktualizace Provozního řádu UKB

  Proběhla aktualizace Provozního řádu UKB, která mimo jiné zavedla pojem "uživatel s rozhodovací pravomocí".

  Uživatel s rozhodovací pravomocí má právo rozhodovat o využití prostor v pavilonu dalšími uživateli popř. má právo pronajímat prostory za podmínek stanovených předpisy MU.
  Uživatel s rozhodovací pravomocí má také povinnost zajistit dodržování BOZP a PO ve společných prostorách pavilonu.

  Další změnou je vyčlenění Provozního řádu odpadového hospodářství do samostatného dokumentu, aby se nemusel měnit Provozní řád UKB s každým požadavkem na změnu nakládání s odpady v UKB.

 • 23. 8. 2017

  Až se zimní semestr zeptá...

  Až se zimní semestr zeptá co jsme dělali v létě.

  Pro Správu UKB po skončení letního semestru nastává období oprav a rekonstrukcí. Dovolenou si sice také bereme, ale musíme připravit kampus na další nápor studentů. Co jsme letos udělali:

  1. Nenáročnější akcí letošního léta je výměna koberce v KUK. Tato akce vyžadovala v součinnosti s Odborem veřejných zakázek vysoutěžit dodavatele, který dokáže do začátku semestru odstranit deset let starý koberec a položit nový. Snad se nám to podařilo a do konce srpna bude vše hotovo.
  2. Zajistili jsme umytí oken v celém kampu, aby byl radostnější pohled na okolní svět.
  3. Opravili jsme odvodňovací žlab na vjezdu do suterénu u pavilonu A6, který byl již patnáctiletým provozem značně poškozen.
  4. Vyměnili jsme světelné zdroje ve velké tělocvičně v pavilonu A34, což mimo jiné vyžadovalo zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců – z některých se stali kvalifikovaní horolezci.
  5. Zajistili jsme instalaci redukčních ventilů na přívodu vody v pavilonech A5, A13, A33 a A34. Tímto jsme zajistili, že po dvou letech instalací redukčních ventilů máme ve všech pavilonech UKB redukován tlak vody. Snižujeme tak riziko prasknutí přívodních hadiček a rozsah případných škod, pokud k poškození rozvodů vody dojde.
  6. V pavilonu A1 jsme vyměnili výměníky ÚT včetně výměny uzávěrů.
  7. Instalovali jsme čidla pro měření tlaku a teplot spolu s měřící stanicí (včetně konfigurace SW) v A3 z důvodů zajištění vyšší bezpečnosti provozu čistých prostor.
  8. Provedli jsme čištění a potřebné opravy střešních rozvaděčů v pavilonech modré etapy – zde jsme poněkud omezili uživatele v UKB, ale jednalo se nezbytný zásah.
  9. Nakoupili jsme komponenty a nainstalovali jsme monitorovací zařízení pro hlubokomrazící boxy v pavilonech CESEBu a ILBITu.
  10. Nainstalovali jsme pochůzkové LED osvětlení do koridorů a na lávku do FN, což by mělo vést k bezpečnějšímu provozu v nočních hodinách a v neposlední řadě k úspoře elektrické energie.
  11. Vyměnili jsme kluzáky na židličkách ve Společném výukovém centru A11.

   

  Co nás ještě čeká do zahájení semestru:

  1. Voskování marmolea v koridorech.
  2. Výměna světelných zdrojů v aule A22.
 • 22. 8. 2017

  Virtuální prohlídky kampusu

  Pracovníci Oddělení facility managementu Správy UKB připravili virtuální prohlídky kampusu. Můžete si prohlédnout venkovní prostory kampusu, ukázku navigace do učebny A11/206 nebo pavilon A11 Společného výukového centra. Všechny virtuální prohlídky vytvořené OFM SUKB včetně odkazu na nám známé prohlídky MU naleznete zde.

 • 16. 9. 2014

  Ukončení 3. etapy sanace vnitřního rozvodu vody v pavilonech Modré a Zelené etapy výstavby UKB

  V období od 30.6. 2014 do 7.9. 2014 proběhla 3. závěrečná etapa sanace vnitřního rozvodu vody v UKB, která se týkala pavilonů A12, A14, A15, A19, A20 a A21. Výsledky rozborů pitné a teplé vody potvrdii její nezávadnost, požadavky legislativy ČR pro pitnou vodu jsou dodrženy. Proto také došlo k odstranění nápisů NEPITNÁ VODA z toalet a kuchyněk ve zmíněných pavilonech a byla ukončena dodávka balené pitné vody.

Předchozí 1 2 3 Další